Home » Behandeling » Expertise

Expertise
We zijn een breed opgeleid team van ervaren therapeuten en bieden zowel basiszorg als gespecialiseerde zorg. Voor elke cliënt bieden wij een zo passend mogelijke vorm van psychotherapie aan. De therapie kan daarbij op veel manieren vorm krijgen. Zo geven we individuele psychotherapie, maar ook groepstherapie, gezinstherapie en partnerrelatie therapie.

Wij passen onder meer de volgende methodes toe:

• cognitieve gedragstherapie

• schematherapie

• EMDR

• cliëntgerichte therapie

• integratieve therapie

• farmacotherapie

Bij De Nieuwe Praktijk volgen we regelmatig nascholing om onze deskundigheid te bevorderen. Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen hebben we daarnaast wekelijks overleggen en intervisie.

Beroepscode

Alle psychotherapeuten in Nederland moeten zich houden aan de door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) vastgelegde Beroepscode voor Pyschotherapeuten. Ook bij De Nieuwe Praktijk houden wij ons aan deze code.