Home » Kosten en Regelgeving » Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut
Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe een praktijk het werk georganiseerd heeft.

Ook De Nieuwe Praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. In dit kwaliteitsstatuut hebben wij beschreven hoe De Nieuwe Praktijk de integrale zorg voor de individuele cliënt op het gebied van kwaliteit en verantwoording heeft georganiseerd. Het statuut borgt dus dat wij de juiste hulp leveren, op de juiste plaats, door de juiste professional en binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk.

Je kunt onze kwaliteitsstatuten hier inzien:

De Nieuwe Praktijk Rotterdam is verbonden aan onderstaande organisaties: