Home » Behandeling » Werkwijze

Werkwijze
Als je je hebt aangemeld zullen we je, zodra daar plek voor is, benaderen voor een nadere kennismaking om te zien of we de aanmelding om kunnen gaan zetten tot een inschrijving. Daarna nodigen wij je uit voor een intakegesprek. De intake kan soms uit een aantal gesprekken bestaan. Bijvoorbeeld om te kijken of het klikt, het gevoel te krijgen dat er een vertrouwensband is, of kan ontstaan en een werkwijze te bespreken die aansluit bij jouw persoonlijke vraag en mogelijkheden.

Daarna stellen we gezamenlijk een behandelplan op. In het behandelplan staan de belangrijkste afspraken, zoals de doelen van de behandeling en de behandelmethode. Het behandelplan kunnen we eventueel gedurende de behandeling bijstellen of aanpassen.

Wachttijd

Het is vanaf 1 juni 2023 niet meer mogelijk om je aan te melden voor nieuwe individuele behandelingen. Voor cliënten op de huidige wachtlijst is de wachttijd 4-24 weken voor een intakegesprek. Er is geen wachtlijst voor de start van de behandeling na het intakegesprek. Voor Groepstherapie kun je je vanaf 24 mei 2023 weer aanmelden bij AnneMartien of Jantine voor de Schemagroep die start in het najaar van 2023. Deze wachttijden gelden voor alle diagnoses, voor zowel de basis- als de gespecialiseerde GGZ en voor verzekerden van alle zorgverzekeraars (bijgewerkt vanaf 1 juni 2023).

Bij crisis

De Nieuwe Praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang bij crisis buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie raden wij je aan contact op te nemen met je huisarts. De huisarts kan je indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst van de GGZ.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid van een van onze therapeuten hebben wij een onderlinge waarnemingsregeling. Deze regeling houdt in dat wij samen met jou inschatten of tijdens de afwezigheid contact met een collega therapeut nodig is.