Home » Opleiding, nascholing en supervisie

Opleiding, nascholing en supervisie

De Nieuwe Praktijk biedt naast integratieve behandelingen voor haar cliënten ook nascholing en training vanuit verschillende verklaringsmodellen voor collega’s. 


supervisie

Binnen de Nieuwe Praktijk bestaat de mogelijkheid om supervisie te volgen voor de opleiding tot GZ-psycholoog, voor het opleidingstraject van de VGCt of voor de opleiding tot Schematherapeut van de Vst. Je kunt hiervoor contact opnemen met Jantine op jantine@denieuwepraktijkrotterdam.nl

basiscursus VPEP

Basiscursus Persoonsgerichte Psychotherapie

Deze 5-daagse basiscursus biedt een eerste kennismaking met persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. In deze vorm van therapie staat de belevingswereld, de zelfopvatting en het relationeel functioneren van de cliënt centraal. 

Je wordt op experiëntiële wijze onderwezen in de basishouding van empathie, echtheid en presentie en onvoorwaardelijke acceptatie. Daarnaast word je ingeleid in de haar kenmerkende visie op persoonlijkheid, pathologie en verandering. Door middel van demonstraties, rollenspellen, videomateriaal en ingebrachte casuïstiek laten we je kennismaken met de interactionele manier van werken. 

In het persoonsgericht werken komt verandering tot stand door emotionele verdieping en verschillende interventies worden je aangereikt om deze verdieping tot stand te brengen. Je leert af te stemmen op lichamelijke sensaties door middel van focusing en gebruik van je eigen interactionele barometer in het therapeutisch proces. Ook leer je gevoelens en behoeften in de therapeutische relatie te benutten om een gestagneerd ontwikkelingsproces op gang te brengen.

Om het kader van de persoonsgerichte psychotherapie beter te kunnen gaan zien en begrijpen bestuderen en bespreken we literatuur. Verschillende stromingen binnen het persoonsgericht werken, de ontstaansgeschiedenis, grondleggers zoals Carl Rogers, Eugene Gendlin en Leslie Greenberg alsook de verschillende verschijningsvormen van Pep worden besproken. 

Deze cursus wil je de cliëntgerichte therapeutische houding aan den lijve laten ervaren en je bekend maken met een repertoire aan basis-interventies, die bij de cliënt een veranderingsproces op gang kunnen brengen. 

Tot slot staan we stil bij het toepasbaar maken van deze ziens- en werkwijze binnen jouw werkcontext, zodat je daarmee aan de slag kunt! 

De opleiding is erkend als basis in de opleidingsroute tot lid VPeP. Zie voor meer informatie www.vpep.nl/scholing. 

De opleiding past als basis in de route tot EFT therapeut van EFTiN. 

Werkwijze

De opleiding bestaat uit 5 cursusdagen van 09.30 – 16.30uur inclusief lunch

Er is op dit moment nog geen nieuwe cursus gepland.

Heb je nog vragen of wil je even overleggen?

caroline@denieuwepraktijkrotterdam.nl

regio bijeenkomst VPEP

Nadere informatie hierover volgt.