Home » Kosten en Regelgeving » Privacy

Privacy
Geheimhoudingsplicht

Een psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij mogen dus alleen met jouw schriftelijke toestemming gegevens over jou verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of de arbodienst.

Wij mogen deze geheimhoudingsplicht alleen in noodsituaties doorbreken, bijvoorbeeld als mensen anders in gevaar zouden komen.

Download hier ons volledige privacy-statement

Intercollegiaal overleg en toetsing

De kwaliteitseisen voor psychotherapeuten schrijven voor dat wij de indicatiestelling met collega’s binnen De Nieuwe Praktijk bespreken. Hiervoor hebben wij geen toestemming nodig, deze collega’s hebben immers ook een geheimhoudingsplicht.

Eventuele knelpunten in de behandeling moeten wij in intervisieverband ook bespreken met collega psychotherapeuten van buiten De Nieuwe Praktijk. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten zijn jouw gegevens anoniem en houden wij ons aan de Beroepscode voor Pyschotherapeuten.

Een verzoek indienen om uw gegevens in te zien kunt u doen op deze pagina: https://denieuwepraktijkrotterdam.nl/index.php/gdpr-verzoek-om-inzage-in-persoonlijke-data/