Home » Kosten en Regelgeving » Kosten behandeling

Kosten behandeling

Tarieven

De Nieuwe Praktijk hanteert de (maximale) tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vanaf 2022 is in de gehele GGZ het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur tarieven zijn vastgesteld. Uitgebreidere informatie over het Zorgprestatiemodel en de werkwijze vind je hier.

Wij zijn niet btw-plichtig en rekenen dan ook geen btw over onze tarieven.

Vergoeding zorgverzekeraar

Psychotherapie valt onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat je, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling. De Nieuwe Praktijk werkt contractvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Je ontvangt van ons de factuur, die je vervolgens zelf moet indienen bij je zorgverzekeraar.

Welk percentage van het behandeltarief door je zorgverzekeraar vergoed wordt is afhankelijk van je polis.

Voor de basisverzekering zijn er drie soorten polissen:

  • De naturapolis: je krijgt alleen volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Als je je zorgaanbieder zelf wilt kiezen en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 75 tot 80% van het tarief vergoed. Heb je een budgetpolis? Dit is een afgeslankte vorm van een naturapolis. De vergoeding is dan mogelijk lager.
  • De combinatiepolis: voor sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig vergoed. Ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen voor volledige vergoeding in aanmerking komen, maar voor GGZ-aanbieders kan er in feite sprake zijn van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus vraag goed door!
  • De restitutiepolis: de verzekeraar vergoedt altijd 100% van de kosten en je hebt dus ook vrije keuze naar wie je toe gaat. Let wel op: sommige zorgverzekeraars vergoeden het zogenaamde “marktconforme tarief”. Dit tarief kan afwijken van de NZA-tarieven die De Nieuwe Praktijk hanteert.

Wij adviseren je om, voordat je je bij ons inschrijft, bij je zorgverzekeraar na te vragen welke polis je hebt en hoeveel er vergoed wordt, zodat je weet waar je aan toe bent. Mocht je bij onze praktijk in behandeling komen, dan wordt tijdens de intake doorgenomen wat je mogelijkheden zijn. Uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk voor de financiering van je behandeling. In 2023 verandert het aantal verzekeringen wat de kosten bij een ongecontracteerde zorgaanbieder in de GGZ vergoedt. In deze brief lees je hier meer over.

Als je meer wilt weten over contractvrij werken, kijk dan op contractvrijepsycholoog.nl.

Eigen risico

Als je je eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten in 2024, zal de zorgverzekeraar je eigen risico verrekenen met onze nota. Voor 2024  is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,-. Heb je daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar? Dan moet je daar ook rekening mee houden.

Niet verzekerde zorg

Een aantal klachten valt niet (meer) onder onder de ziektekostenverzekering. Denk hierbij aan levensfaseproblemen, aanpassingsstoornissen en slaapstoornissen. Je zult de kosten voor de behandeling van deze klachten dus zelf moeten betalen. Het tarief bedraagt € 131,82 voor een sessie van 45 minuten. Voor de behandeling van deze problemen heb je geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Zelf betalen?

Soms kunnen cliënten de betaling van de behandeling, bijvoorbeeld voor arbeidsgerelateerde problematiek, via hun werkgever regelen. Regelmatig kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen.

In die gevallen is het tarief 100% van de door de NZA vastgestelde maximum tarieven tenzij De Nieuwe Praktijk dit anders met je afspreekt.

Afspraak gemist of te laat afgebeld?

Als je een afspraak te laat (dat wil zeggen binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, of een afspraak mist, brengen wij deze toch in rekening. Er geldt dan een tarief van € 70. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.