Home » Over de praktijk » Daphne

Daphne

Mijn naam is Daphne Boog. Bij mij kun je terecht met een breed scala aan psychische problematiek. Denk aan (hardnekkige) angst-, dwang- en stemmingsklachten, arbeidsgerelateerde problematiek, overbelasting en burn out, klachten na rouw en verlieservaringen en vragen die gaan over identiteit, onzekerheid en zelfbeeld. 

Daarnaast kun je je bij mij aanmelden met klachten ten gevolge van (vroegkinderlijke) traumatische of ingrijpende gebeurtenissen of in de persoonlijkheid verankerde problemen. Vaak zijn deze problemen te herkennen aan het blijvend vastzitten in overlevingsreacties die ooit een functie hadden maar je nu juist hinderen of aan interacties met anderen die steevast hevige gevoelens bij je oproepen. Ik bied zowel individuele- als groepstherapie en ben thuis in verschillende therapiestromingen.  

Visie

Als mens kunnen we een stevig of meer kwetsbaar fundament hebben. Wanneer je hulp zoekt na een periode van tegenwind en er onderliggend een stevige basis is, volstaat in veel gevallen een klachtgerichte, kortdurende behandeling, waarna je weer verder op weg kunt. 

Als het klimaat waarin je opgroeide onvoldoende veilig of traumatisch was en het emotioneel hechten aan jezelf en de ander moeilijk is, vraagt dit om een andere benadering in therapie. 

Als psychotherapeut ben ik opgeleid om zowel klachtgerichte als meer persoonsgerichte behandelingen te geven. Soms kortdurend en doelgericht, soms langerdurend en gericht op verwerking van nare gebeurtenissen en het ontwikkelen van een stevige identiteit. Ons zorgvuldig opgebouwde contact staat in iedere behandeling centraal. Want waar problemen vaak ontstaan in interactie met de ander, vormt dit ook de basis voor herstel. In jouw proces sta ik graag naast je en kun je rekenen op mijn empathie en geduld. 

Werkervaring

Ik studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden waarna ik vanaf 2006 werkzaam ben binnen de GGZ in verschillende organisaties. In de jaren erna volgde ik de opleiding tot GZ-psycholoog (afgerond in 2012) en behaalde ik de registratie tot Cognitief Gedragstherapeut. De afgelopen jaren volgde ik de opleiding tot Psychotherapeut die ik in mei 2024 heb afgerond. 

Je kunt mij mailen op: daphne@denieuwepraktijkrotterdam.nl

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen: NIP, NVP, VGCt

49915248425: BIG-registratie GZ-psycholoog

94013087: AGB-code