Home » Kosten en Regelgeving » Klachtenregeling

Klachtenregeling
klachtenregeling

Als je klachten hebt over je psychotherapeut of de behandeling, dan kan je die in eerste instantie het beste met je psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand, dat in een gesprek opgelost kan worden.

Lukt het niet om de problemen rechtstreeks met je psychotherapeut op te lossen? Dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van LVvP (De Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) voor de regio Zuid-Holland noord.

 

meldplicht

Bij een vermoeden van huiselijk geweld, of als er zich binnen de praktijk (bijna) een incident heeft voorgedaan, zijn wij verplicht dit te melden. Kijk voor meer informatie op: