Home » Behandeling » Wat is Psychotherapie

Wat is Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Het is gericht op de behandeling van complexe problematiek, langer durende klachten en lang bestaande disfunctionele patronen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut. De therapeutische relatie tussen de cliënt en de therapeut staat daarbij centraal.

Het doel van psychotherapie is om de psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. De psychotherapeut lost geen problemen op, maar helpt de cliënt dingen anders te zien, gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Volgens de richtlijnen van het Trimbos instituut is psychotherapie de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen.

Bij psychotherapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Voor een cliënt is psychotherapie namelijk hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Bij sommige ernstige psychische problematiek is het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen.

Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de problemen en de eigen mogelijkheden van de cliënt. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat iemand de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk om inzicht te krijgen in de problematiek en deze beter leren te hanteren.

Psychotherapie kan op veel manieren vorm krijgen. Denk daarbij niet alleen aan individuele psychotherapie, maar ook aan groepstherapie, gezinstherapie en partnerrelatie therapie. Daarnaast kan de psychotherapeut verschillende methodes inzetten om de klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken.